BEST I TEKST-prisene

Tekster på nett kan være skrevet i et utall sjangre – reklame, historiefortelling, intervju, nyhetsreportasje, eller den mest knusktørre sjangeren av dem alle: varespesifikasjon. Vi konsentrerer oss om fire av dem:

 

Beste egenbeskrivelse

Hva er den ideelle «Om oss» på en nettside – altså bedriftens eller organisasjonens beskrivelse av seg selv?

•    Den gjør at jeg blir interessert.
•    Den øker min velvilje for bedriften.
•    Jeg får tillit til bedriften.
•    Jeg får lyst til å bli kunde.
•    Jeg husker det jeg har lest.
•    Jeg forteller andre om det.

Egenbeskrivelsen skal altså, i tillegg til å komme med nødvendig informasjon, trigge leserens umiddelbare forståelse og positive holdning til bedriften – gjerne gjennom kreativ bruk av virkemidler, som for eksempel historiefortelling og humor.

 

Beste selgende tekst

Nettsiden til et selskap eller en organisasjon har til hensikt å selge inn noe, enten det er et produkt, en tjeneste eller et budskap. Kvaliteten på en selgende tekst vurderes etter nettopp det – i hvilken grad den faktisk selger. Eller at den er handlingsutløsende, for å bruke et annet ord.

Uansett hva tekstforfatteren bruker for å oppnå dette, glitrende retorikk, elegant språkføring, humor eller hard-sell i imperativsform, er alltid spørsmålet: Gjorde leseren noe etter å ha lest teksten?

 

Beste informative tekst

En nettside må beskrive, forklare og opplyse – fra produktbeskrivelser, intervjuer og blogginnlegg til ren nyhetsjournalistikk. Riktignok fungerer ofte en informerende tekst selgende. For eksempel er buzzordet i 2014 innholdsmarkedsføring (content marketing), hvor skribenten slett ikke bare skriver for å orientere publikum om hva som foregår, men har en overliggende agenda om å skape positiv oppmerksomhet om virksomheten.

Men til tross for dette er selve sjangeren informerende. BEST I TEKST er interessert i hvor god den beskrivelsen, forklaringen og opplysningen er!

 

Beste blogginnlegg

Bloggen, og ikke minst bloggeren, får stadig mer makt i kommunikasjonslandskapet. Vi vil anerkjenne og synliggjøre bloggens språklige makt og påvirkningskraft – og de aller beste tekstene innen sjangeren! Uavhengig av om avsenderen er en privatperson, en toppblogger eller et av Norges største selskaper.

Blogger kan synse og danse omkring flere temaer, men det samlende for de virkelig gode blogginnleggene er et tydelig budskap og et presist og fengende språk – med en personlig tone og glimt i øyet.

 

Spørsmålene vi stiller:

•    Hvor tydelig kommer budskapet frem?
•    Hvor original er teksten (har du lest det før)?
•    Hvilke språklige kvaliteter har teksten?
•    I hvilken grad vil budskapet gå hjem hos målgruppen?

 

Produktsider og annet tar vi ikke med her, fordi forskjellene er så store mellom bransjene. Men i disse fire kategoriene kan et oljeselskap konkurrere med en frisørsalong.

Layout og design er ikke relevant. Men at teksten matcher designet, det setter vi pris på!

Og til slutt: BEST I TEKST-prisene utdeles for hjemmesider skrevet på norsk.

 

Både fagfolk og hvermannsen oppmuntres til å nominere sine favoritter – gjerne med spesifisert kategori og grunnlag for nominasjonen. Vinnerne kåres av fagjuryen og blir årets BEST I TEKST. Prisoverrekkelsen skjer på BEST I TEKST-dagen, en heldags konferanse som avholdes i januar hvert år. Vi kunngjør alle vinnere og runners-up her på denne nettsiden, i tillegg til et nyhetsbrev som går ut til 3200 bedrifter, kommunikasjonsbyråer, bransjeorganisasjoner og alle riksmedier. Og Facebook og Twitter, selvfølgelig.

 

Klikk her for å nominere til BEST I TEKST-prisene!