Best i Tekst-prisene

Tekster på nett finnes i et utall sjangre

Reklame, historiefortelling, intervju, nyhetsreportasje, til og med den mest knusktørre sjangeren av dem alle, nemlig varespesifikasjon. I år konsentrerer vi oss om tre av dem:

Beste egenbeskrivelse

Hva er den ideelle «Om oss» på en nettside – altså bedriftens eller organisasjonens beskrivelse av seg selv?

•    Den gjør at jeg blir interessert.
•    Den øker min velvilje for bedriften.
•    Jeg får tillit til bedriften.
•    Jeg får lyst til å bli kunde.
•    Jeg husker det jeg har lest.
•    Jeg forteller andre om det.

Egenbeskrivelsen skal altså, i tillegg til å komme med nødvendig informasjon, trigge leserens umiddelbare forståelse og positive holdning til bedriften – gjerne gjennom kreativ bruk av virkemidler, som for eksempel historiefortelling og humor.

Beste selgende tekst

Nettsiden til et selskap eller en organisasjon har til hensikt å selge inn noe, enten det er et produkt, en tjeneste eller et budskap. Kvaliteten på en selgende tekst vurderes etter nettopp det – i hvilken grad den faktisk selger. Eller at den er handlingsutløsende, for å bruke et annet ord.

Uansett hva tekstforfatteren bruker for å oppnå dette, glitrende retorikk, elegant språkføring, humor eller hard-sell i imperativsform, er alltid spørsmålet: Gjorde leseren noe etter å ha lest teksten?

Beste informative tekst

En nettside må beskrive, forklare og opplyse – fra produktbeskrivelser, intervjuer og blogginnlegg til ren nyhetsjournalistikk. Riktignok fungerer ofte en informerende tekst selgende. For eksempel må innholdsmarkedsføring (content marketing) fungere både informativt og selgende: Skribenten skriver slett ikke bare for å orientere publikum om hva som foregår, men har en overliggende agenda om å skape positiv oppmerksomhet om virksomheten.

Men til tross for dette er selve sjangeren informerende. BEST I TEKST er interessert i hvor god den beskrivelsen, forklaringen og opplysningen er!

Les om tidligere prisvinnere

Spørsmålene vi stiller

•    Hvor tydelig kommer budskapet frem?
•    Hvor original er teksten (har du lest det før)?
•    Hvilke språklige kvaliteter har teksten?
•    I hvilken grad vil budskapet gå hjem hos målgruppen?

Produktsider og annet tar vi ikke med her, fordi forskjellene er så store mellom bransjene. Men i disse tre kategoriene kan et oljeselskap konkurrere med en frisørsalong. Layout og design er ikke relevant. Men at teksten matcher designet, det setter vi pris på! Og til slutt: Best i Tekst-prisene utdeles for hjemmesider skrevet på norsk.

Les om fagjuryen

Både fagfolk og hvermannsen oppmuntres til å nominere sine favoritter – gjerne med spesifisert kategori og grunnlag for nominasjonen. Vinnerne kåres av fagjuryen og blir årets BEST I TEKST. Prisoverrekkelsen skjer på Best i Tekst-dagen, en heldags konferanse som avholdes i januar hvert år. Vi kunngjør alle vinnere og runners-up her på denne nettsiden, i tillegg til et nyhetsbrev som går ut til 3400 bedrifter, kommunikasjonsbyråer, bransjeorganisasjoner og alle riksmedier. Og Facebook og Twitter, selvfølgelig.

Tekster som nomineres i år vil bli vurdert til konferansen som holdes i januar 2020!