Ukens utvalgte

Ukens utvalgte er et glimrende eksempel på hvordan tekst og grafikk kan spille på lag for å gjøre nettsiden både fengende, flott og ikke minst forståelig for leserne.

Agder Energi er nominert i to kategorier – både som beste informative tekst (Hvordan fungerer vannkraft?) og som beste egenbeskrivelse (konsernets Om oss-side).

«Agder Energi foredler og forvalter naturlig, fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vår visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.» 

Hver uke vil vi fremheve en av de nominerte som ukens utvalgte, både her og i sosiale medier.