Ukens … sitat

«Man kan også rope så høyt at man taler for døve ører.» Otto Ludwig

I Ukens … velger vi ut noe som inspirerer oss akkurat nå. Det kan være nettsider, gode tekster, sitater, grafikk, enkeltord eller lignende. Inspirasjon kjenner sjeldent begrensninger.  

Sitatet

Den tyske poeten Otto Ludwig skjønte imidlertid allerede på 1800-tallet at det finnes en begrensning for hvor høyt, intenst og lenge man kan tale før publikum vender det døve øret til.

For en ivrig formidler (les markedsfører, informasjonsarbeider eller selger) kan det være vanskelig å finne den riktige balansen når budskapet skal frem. Man må høres for å få tilstrekkelig oppmerksomhet – men blir man for høylytt, kan det oppleves som støy.

Slik vi leser det, prøvde Otto Ludwig å understreke at budskap alltid må tilpasses medium og publikum, noe som absolutt er relevant for dagens nettsidetekster.

Er du opptatt av web, tekst og språk? Bli med på Best i Tekst-konferansen!