Ukens … sitat

ukens ... sitat

Denne uken inspireres vi av et sitat av Ernest Hemingway.

Vi i redaksjonen kan av og til trekke mot det nostalgiske hjørnet og tenke at alt var enklere og ryddigere på Internett for 15–20 år siden. Det fantes få nettaviser – man visste hvilken man ville lese. E-post var det dominerende sosiale mediet, blogger var fremtidskost og for mye tid foran skjermen kunne føre til firkantede øyne.

I dag virker mulighetene altomfattende og uhåndterlige, men likevel fantastiske og sosialiserende. Som produsent og bruker av medieinnhold, kan det således være vanskelig å orientere seg og vite hva man skal vie oppmerksomhet og hva man skal ignorere på Internett. 

Så kommer vi på at vi fortsatt befinner oss i begynnelsen – at vi ikke kan forutse mediene om nye 15–20 år.

Vi kommer til å se tilbake på denne dagen og tenke at det var så mye enklere og ryddigere før web 4.0 og robotenes protest for likestilling mellom prosjekterte individer. 

Er du også interessert i fremtidens tekster og ord? Bli med på Best i Tekst-konferansen 22. januar!