Nina Furu: – Magien ligger i ordene

I en verden hvor bedrifter enkelt kan kommuniserer med kunder i titalls kanaler, er det viktig å ordlegge seg med omhu. Ordene du velger, kan nemlig være helt avgjørende for hvor godt du lykkes med markedsføring på nett. På Best i Tekst skal forfatter og markedsføringsekspert, Nina Furu, dele av sin lange erfaring og avsløre hvilke «magiske ord» bedriften din bør bruke.

 

 

 

 

 

 

 

Nina, vi må få en smakebit! Hva er egentlig de «magiske ordene»?

De magiske ordene jeg skal snakke om, bør inngå i alle bedrifters strategi for push- og pullmarkedsføring. Det handler om å jobbe med blant annet søkeord og menypunkter for å virkelig matche kundenes språk og dermed kommunisere mer effektivt

Hvordan kommuniserer bedrifter budskapet sitt på nett på best mulig måte?

Det er tre effektive måter å få et budskap ut på nett: Gjennom synlighet i søketreffet på Google, sosiale medier og dialogkanaler som e-post eller SMS. De fleste bedrifter benytter alle tre i en eller annen miks. Det lureste er nok å prøve seg litt frem, følge med på hva som gir best uttelling og så konsentrere seg om det. Mitt råd er å bruke alle tre.

Hvor mye har språkbruken og -evnen å si for salget til en bedrift?

Budskapet har alt å si, nå mer enn noen gang før! Vi kjøper mer og mer ut ifra overbevisning – og ønsker å bruke penger på de bedriftene vi kjenner, liker og stoler på. Markedsførerens og kommunikatørens jobb blir dermed å sørge for at kundene gjør akkurat det. Det etterlatte inntrykket er summen av alle de hundrevis av berøringspunkter kunden har med bedriften: Hver gang kunden ser oppføringene dine på Google, hver gang kunden får en e-post fra deg og hver gang kunden ser deg i nyhetsfeeden sin på sosiale medier. Det sier seg selv at det er viktig å velge sine ord med omhu i en slik verden!

Er markedsføring på for eksempel Facebook mer verdt enn tradisjonell annonsering?

Hvis man med «tradisjonell annonsering» mener annonser i trykte medier, på radio og TV, så er det to vesentlige forskjeller mellom «tradisjonell» annonsering og nettannonsering: Det ene er at nettannonsering er vesentlig billigere – forutsatt at man styrer unna bannerannonsering som fortsatt er uforholdsmessig dyrt – og det andre er at nettannonsering ofte virker bedre, spesielt for annonsører med begrensede budsjetter. Når noe er billigere OG bedre, så utkonkurrerer det gjerne alternativene, hvilket er i ferd med å skje nå.

Vil du vite mer om hvordan ordene du velger kan skape verdi for deg på nett? Meld deg på Best i Tekst-konferansen 16. januar for å lære mer om de magiske ordene, og hvordan de kan påvirke din suksess.